Politikker
W1siziisijiwmtcvmdcvmjuvotizdmz0b3i5m19iyw5uzxjfmi5wbmcixv0?sha=72f09f593d93faf0
Politikker

Her vil du kunne læse omkring HFK's politikker.

HFK's politik omkring pædofili & Børneattester

 Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde d. 6. juni 2002:

HFKs holdning til pædofili og anvendelse af Det Centrale Kriminalregister

1. HFK bakker op om den principielle beslutning, som er truffet i Danmarks Idræts-Forbund/DBU/JBU, i hvilken alle klubber opfordres til at søge oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om trænere/ledere, der har direkte kontakt med børn under 15 år i deres daglige virke i foreningerne. Det er nødvendig med en klar udmelding fra klubbens side, således at omverdenen (forældre m.v.) får en klar opfattelse af, at HFK "er et sikkert sted at sende sine børn hen". Alle trænere på DBUs Fodboldskole bliver eksempelvis anmodet om at underskrive erklæring.

2. HFKs FU får til opgave, at udføre beslutningen i praksis. Se nedenstående oplæg til politik m.v.

3. Handlingsplan:

1. Politik og procedurer fastlægges.

2. Der indkaldes til trænermøde den 17/6 2002, hvor der informeres om politik, procedurer m.v. Jan Darfelt fra DIF deltager i mødet. På trænermødet kan evt. være andre emner, f.eks. evaluering af forår 2002.

3. Herefter søges oplysningerne indhentet senest 1/9 2002 – og herefter i henhold til proceduren.

4. Information i klubblad / på hjemmeside / pressemeddelelse / HFK-nyt.

Hans J. Beck / 27. maj 2002

Husk Børneattesten

Ny lov gør det obligatorisk for klubber, at indhente børneattest før de tilknytter ledere, der skal have direkte og vedvarende kontakt med børn.

  I kampen mod pædofili i de danske idrætsforeninger vedtog Folketinget 16. juni i år en lov der – fra og med 1. juli 2005 – gør det obligatorisk for alle idrætsforeninger at indhente en børneattest fra Det Centrale Kriminalregister, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Rigtigt mange sjællandske fodboldklubber har på eget initiativ, allerede inden loven blev vedtaget iværksat en procedure for indhentelse af disse attester, men nu er det altså lovbestemt og gælder dermed alle klubber med børnefodbold. Loven vedrører kun nyansættelser fra 1. juli 2005, men klubberne anbefales at tjekke alle nuværende børnetrænere m.fl., hvis det ikke allerede er sket. Klubber, som undlader at tjekke nye trænere, instruktører og holdledere, kan straffes med bøde. Trænere, instruktører og holdledere, der er tjekket ved ansættelsen skal ikke tjekkes igen, hvis de får andre opgaver i foreningen. Der skal ikke indhentes børneattester på:

  • Forældre og andre hjælpere der kører børn under 15 år til kampe m.v.
  • Forældre og andre hjælpere der kortvarigt hjælper til ved stævner m.v.
  • Klubbens formand og bestyrelse – med mindre de også fungerer som trænere m.v. for børnehold i klubben
  • Trænere, instruktører og holdledere som kun har med voksne at gøre

Hvad skal klubben gøre?

Når en klub skal indhente en børneattest, skal der bruges to blanketter – en arbejdsgiverblanket og en samtykkeerklæring. Blanketterne kan rekvireres hos Danmarks Idræts-Forbund (DIF) eller downloades fra: www.dif.dk/paedofili. Den person, som skal tjekkes udfylder samtykkeerklæringen og klubben (formanden eller et andet ansvarligt bestyrelsesmedlem) udfylder arbejdsgiverblanketten. Det anbefales, at klubberne afkrydser det felt på arbejdsgiverblanketten, der betyder at eventuelle positive børneattester sendes til DIF og ikke til foreningen selv. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at personer, som ikke vil underskrive en samtykkeerklæring, naturligvis ikke kan ansættes i klubben. De udfyldte blanketter sendes efterfølgende til:

Det Centrale Kriminalregister, Rigspolitichefens Afd. D, Kriminalregistret, Børneattester, Postboks 93, 2650 Hvidovre. Svaret kommer inden for 10 dage, og det anbefales, at blanke børneattester destrueres, eller opbevares på en sikker måde. DIF er altid klar med råd og vejledning og anbefaler landets idrætsforeninger at rekvirere pjecen ”Det uhørte overgreb – om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten”, der giver en masse gode råd om og idéer til forebyggelse af overgreb mod børn og til beskyttelse af trænere, instruktører m.fl. Pjecen kan downloades fra: www.dif.dk/paedofili