Menu

Målsætning

Målsætning for Haderslev Fodboldklub

Målsætning HFK

• Vi vil satse på både ”bredde” og ”elite”

•  Vi vil være Jyllands største klub medlemsmæssigt

   (forudsat at de fysiske og organisatoriske rammer i

   klubben kan følge med)

•  Vi vil være blandt de 10 resultatmæssigt bedste

   klubber i Danmark

•  Vi vil have et blomstrende klubliv

 

 

Vigtige bemærkninger

•  Det er fortsat de frivillige hjælpere, ledere og         trænere der er livsnerven i såvel HFK som HFK    Sønderjylland 

•  Der er tale om en proces/udviklingsretning, så alle skal lave det i morgen, som de laver i dag. Hen ad vejen vil der løbende blive taget stilling til evt. ændringer

•  Grundprincip er fortsat ”du skal yde før du kan nyde”