Menu

Ordensregler

Spilleregler

Der skal i HFK være så få regler som muligt, men vi er nødt til at have visse regler som absolut skal overholdes.

Husk altid at sige tak for kampen til modstander og dommer (hele holdet).
Bestyrelsen vil gerne præcisere, at det ikke er tilladt - af sikkerhedsmæssige årsager - at krydse Omkørselsvejen, når man skal til bane 9-15. Benyt Louisevej under Omkørselsvejen. Vi ser med stor alvor på dette, idet vi naturligvis ikke ønsker, at der skal ske ulykker. Og vi skal bede spillere og trænere/ledere drage omsorg for, at Omkørselsvejen ikke benyttes, når man skal til bane 9-12. På forhånd tak! Spilleregler i Haderslev Idrætscenter

Reglerne i idrætscenteret skal overholdes af alle.
1. Tobaksrygning er forbudt.
2. Papir og andet affald må ikke henkastes i lokalerne, men skal anbringes i de dertil indrettede affaldsspande eller affaldsposer - flasker bringes tilbage til udsalget.
3. Man må ikke færdes med fodboldstøvler på gange og i lokalerne.
4. Flasker må ikke medbringes i omklædningsrummene.
5. Det er forbudt at færdes på de beplantede områder.
6. Alle cykler og knallerter skal anbringes i cykelstativerne eller på de dertil indrettede fliser.
7. Enhver, der færdes i idrætscenteret, skal rette sig efter anvisninger fra center personalet. Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har bestyrelsen ret til at bortvise vedkommende.
HUSK: Hvis du som træner/leder overholder reglerne, er der en chance for, at dine spillere også gør det.

Husk endvidere følgende:
- spillerne skal tage fodboldstøvlerne af, inden de går til omklædningsrummene
- fodboldstøvlerne skal vaskes udenfor (må ikke vaskes i baderummet)

På udebane
Når vi gæster andre klubber, skal alle skrevne og uskrevne regler overholdes til punkt og prikke (vi skulle gerne kunne vise os der igen!).
Målet er, at behandle de klubber, vi gæster, som vi selv ønsker at blive behandlet.
Som træner/leder er du ansvarlig for, at færdselsloven over­holdes.

Dommere, ledere
Opførslen overfor dommere og ledere skal være så perfekt som over­hovedet muligt. Vi bør behandle disse, som vi selv ønsker at blive behandlet. Specielt dommerne bør behandles med omhu. Uanset om dommeren har ret eller uret, skal han/hun have fair play. I dommerrum­met i ligger til dommeren en folder, der fortæller om HFK.

Spiritus
På ture i HFK-regi må umådeholdent/overdrevent brug af spiritus ikke finde sted. Husk, at du som træner/leder skal 'gå foran' med et godt eksempel.

De 10 fodboldbud
1. Påskøn dine anstrengelser, ikke kun din succes.
2. Ved fiasko viser man sit sande jeg.
3. Det gør ikke ondt, når man har vundet, men selve det at vinde skal gøre ondt. (De blå mærker forsvinder, pointene bliver).
4. Det kræver mere mod at modtage tærsk, end at give tærsk. (Eks.: foran modspillerens mål).
5. Først når man søger fejlene hos andre, er man taber.
6. Man skal ikke være stolt over talent og begavelse, kun taknemmelig. Du kan kun være stolt over det, du gør gennem hårdt arbejde eller viljemæssig anstrengelse.
7. Den, som succesen ikke stiger til hovedet, går heller ikke under ved fiasko.
8. Man skal overvinde sine vanskeligheder, idet man modar- bejder dem.
9. Det, der står foran på trøjen, er vigtigere end det, der står bagpå.

10. Hold af din træner. (Det betaler sig).

Luk